Chi Đoàn 1 Trung tâm Nghiên cứu tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2016
02/10/2016 | 01:14 PM

Ngày 08/9/2016, tại phòng họp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, Chi Đoàn 1 Trung tâm Nghiên cứu đã tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2016 với chủ đề “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” xoay quanh các vấn đề của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Bí thư Vũ Thị Quỳnh phổ biến nội dung và phương thức sinh hoạt cho các bạn đoàn viên

Chi đoàn được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có khoảng 10 bạn đoàn viên. Mỗi nhóm sẽ chọn ra 1 bài tham luận để trình bày và có ý kiến phản biện xoay quanh chủ đề của buổi sinh hoạt.

 

Phần tham luận của nhóm 1

Các bạn đoàn viên đã tham gia tích cực với 3 bài tham luận đại diện của 3 nhóm và sôi nổi với các góp ý, bổ sung, đặt vấn đề, ý kiến phản biện…

 

Phần tham luận của nhóm 2

Qua buổi sinh hoạt tham luận, Ban Chấp hành Chi Đoàn 1 Trung tâm Nghiên cứu mong muốn các bạn đoàn viên tìm hiểu và nắm bắt được nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, các bạn có thể đăng ký rèn luyện và thực hiện bằng các công trình, việc làm thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

 

Phần tham luận của nhóm 3

Kết thúc buổi sinh hoạt chủ điểm, Ban Chấp hành chi đoàn đã trao giải thưởng cho 1 nhóm tham luận tốt nhất.

 

Ban Chấp hành trao giải thưởng cho nhóm tham luận tốt nhất tại buổi sinh hoạt

Hoạt động đoàn thể khác