LỄ TUYÊN DƯƠNG VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ, GIỎI, THÂN THIỆN” NĂM 2016
10/10/2016 | 10:56 AM

Sáng 08/10/2016, tại Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương, trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần 6 - năm 2016 cho các cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên tiêu biểu thuộc Khối.

Lễ tuyên dương là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016), 34 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân thành phố (15/10/1982 - 15/10/2016). 

Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” được thành lập vào năm 2010 nhằm tôn vinh các cá nhân là cán bộ, công nhân viên chức trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực, tham gia hiệu quả phong trào 3 trách nhiệm, chương trình cải cách hành chính của thành phố, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết của mình cho sự phát triển không ngừng của đơn vị, thành phố.

Lễ tuyên dương trao giải “ Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần 6 – năm 2016.

Năm 2016, Đoàn Khối có 34 điển hình cán bộ, công chức, viên chức trẻ được tuyên dương thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia thực hiện cải cách hành chính.

Chi Đoàn 1 và 2 Trung tâm Nghiên cứu vinh dự có 03 đoàn viên đạt giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố năm 2016: Đồng chí Nguyễn Hoàng Duy Lưu và đồng chí Đặng Hữu Nghĩa (Chi Đoàn 1 TTNC), đồng chí Phạm Thị Kim Oanh (Chi Đoàn 2 TTNC).

 Đồng chí Nguyễn Hoàng Duy Lưu (Chi Đoàn 1 TTNC)

 Đồng chí Đặng Hữu Nghĩa (Chi Đoàn 1 TTNC)

Đồng chí Phạm Thị Kim Oanh (Chi Đoàn 2 TTNC)

Hoạt động đoàn thể khác