CHI ĐOÀN 1 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG NHIỆM KỲ 2016 – 2021  
20/10/2016 | 01:22 PM

Chiều ngày 11/10/2016, tại phòng họp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, BCH Chi Đoàn 1 Trung tâm Nghiên cứu đã tổ chức triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho các bạn đoàn viên, thanh niên tại đơn vị.

Chi đoàn triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội

Cuộc họp mặt, trao đổi, thảo luận về Nghị quyết Đại hội giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đoàn viên, thanh niên xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động đã xây dựng.

Các đoàn viên tham gia trao đổi, thảo luận về các nội dung của Nghị quyết Đại hội

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng. Từ đó, biến thành hành động cách mạng, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Chi đoàn sử dụng ấn phẩm tuyên truyền của Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố để tuyên truyền cho đoàn viên. Ấn phẩm được thiết kế đẹp mắt, có các nội dung cốt lõi, súc tích giúp cho đoàn viên thanh niên dễ xem, dễ nhớ mà không nhàm chán.

Ấn phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội do Khối Dân – Chính – Đảng thực hiện

Một số nội dung tuyên truyền:

5 bài học sau 30 năm đổi mới

 1. Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 2. Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”.
 3. Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp.
 4. Phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết.
 5. Phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

6 nhiệm vụ trọng tâm

 1. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 2. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 3. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 4. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 5. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân.
 6. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phương hướng lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên đến năm 2020

-         Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ.

-         Có cơ chế, chính sách phù hợp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực.

-         Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

-         Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-         Thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách.

 

Hoạt động đoàn thể khác