ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 1 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017 – 2019
17/01/2017 | 10:17 AM

Ngày 10 tháng 01 năm 2017, Chi Đoàn 1 Trung tâm Nghiên cứu đã tổ chức Đại hội chi đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2019 tại phòng hội thảo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình Đại hội

Nhằm tổng kết các hoạt động, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 của Chi Đoàn 1 Trung tâm Nghiên cứu. Đồng thời, xây dựng phương hướng hoạt động, đề ra chương trình mục tiêu cho nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đại hội Chi Đoàn 1 Trung tâm Nghiên cứu nhiệm kỳ 2017 – 2019 là diễn đàn chính trị để tuổi trẻ chi đoàn phát huy tinh thần, trí tuệ tham gia thảo luận, hiến kế các ý tưởng, mô hình giải pháp, đề xuất nguyện vọng để xây dựng Chi Đoàn 1 Trung tâm Nghiên cứu ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xứng đáng là người bạn của thanh niên, xung kích tham gia công cuộc cải cách, xây dựng đơn vị phát triển, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đại hội Chi Đoàn 1 Trung tâm Nghiên cứu là Đại hội chi đoàn điểm thuộc Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Các đoàn viên tham gia thảo luận văn kiện đại hội, biểu quyết thông qua các nội dung của văn kiện đại hội, các hệ thống chỉ tiêu

Các bạn đoàn viên bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2019

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2019 ra mắt Đại hội

 

Hoạt động đoàn thể khác