ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 2 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NHIỆM KỲ 2017-2019
26/01/2017 | 09:51 PM

Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/ĐTN ngày 07/11/2016 của Ban Chấp hành Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao về việc tổ chức Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Chi Đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu (Chi Đoàn 2 TTNC) đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn 2 TTNC lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2019 nhằm tổng kết các hoạt động, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2015–2017 của Chi Đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu đồng thời, xây dựng phương hướng hoạt động, đề ra chương trình mục tiêu cho nhiệm kỳ 2017–2019.

Đại hội diễn ra từ 8h30 - 11h30, ngày 16/1/2017 tại Phòng Hội thảo, Lầu 1 – Khu Hành Chính Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Đại hội vinh dự có sự góp mặt của đại diện BCH Đoàn cơ sở đ/c Bí thư Lê Sĩ Ngọc; đại diện Chi ủy TTNC và Ban lãnh đạo TTNC - đ/c Phó Bí thư, PGĐ Lê Văn Cửa, cũng như đại diện BCH các Chi đoàn bạn: Chi Đoàn 1 TTNC, Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Ươm tạo, Trung tâm Khai thác Hạ tầng.

Sau gần 3 giờ làm việc nghiệm túc, đại hội đã trình bày cũng như thảo luận và biểu quyết nội dung văn kiện. Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới 2017-2019 gồm 5 đồng chí. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Giỏi chuyển môn – Vững nghiệp vụ” đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới với việc tập trung xây dựng hình mẫu người thanh niên giai đoạn mới,đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Chi Đoàn 2 TTNC trình bày báo cáo kết quả thực hiện

Nghị quyết Chi Đoàn 2 TTNC và phương hướng nhiệm vụ Công tác Đoàn và

phong trào thanh niên Chi Đoàn 2 TTNC nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung văn kiện

Đ/c Bí thư Lê Sĩ Ngọc (trái) - đại diện BCH Đoàn cơ sở BQL Khu NN CNC, và đ/c Lê Văn Cửa (phải) – đại diện Chi ủy

và lãnh đạo TTNC phát biểu ý kiến chỉ đạo trước đại hội

BCH Chi Đoàn 2 TTNC tuyên dương và tặng quà cho 7 đoàn viên có đóng góp tích cực

và xung kích trong phong trào thanh niên Chi Đoàn 2 TTC nhiệm kỳ 2015-2017

Đại diện BCH Chi Đoàn 2 TTNC nhiệm kỳ 2017-2019 nhận hoa và ra mắt trước đại hội

Hoạt động đoàn thể khác