Sinh hoạt chủ điểm CHỦ ĐỀ “THEO BƯỚC CHÂN NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG”
03/08/2017 | 02:13 PM

Thực hiện hướng dẫn số 06-HD/ĐTN ngày 10/5/2017 của BCH Đoàn Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5, 6 và đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 năm 2017.

Căn cứ nội dung tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 năm 2017 chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng” của BCH Chi đoàn 1 và Chi đoàn 2 TTNC với mục đích giới thiệu ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; ca ngợi sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Ba Má phong trào học sinh sinh viên, sự hi sinh anh dũng, các chiến công của các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng.
Ban Chấp hành Chi Đoàn 1 và Chi đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu đã tổ chức cuộc thi “Tự hào Người con Đất Việt” trong đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 năm 2017.

Đoàn viên 2 Chi đoàn tích cực tham gia cuộc thi “Tự hào người con Đất Việt”


Cuộc thi gồm 3 phần thi với nội dung tập trung kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước. Phần thi thứ nhất với chủ đề “Mốc son Lịch sử”: nói về ý nghĩa và lịch sử ra đời ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. Phần thi gồm 2 gói dữ kiện về mốc thời gian và sự kiện lịch sử. Nhiệm vụ các đội thi là ghép nói các dữ kiện với nhau theo diễn biến thời gian và sự kiện. Phần thi này đã giúp đoàn viên hệ thống lại và hiểu được ý nghãi ra đời của Ngày Thương binh Liệt sỹ.Đoàn viên 2 Chi đoàn thảo luận ghép nối dữ kiện phần thi thứ nhất


Phần thi thứ 2 với chủ đề “Tự hào Sử Việt”nói về các anh hùng liệt sỹ, mẹ VNAH và ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. Phần thi gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm, nhiệm vụ mỗi đội thi là chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi BTC đưa ra. Các đội sẽ cùng đưa ra đáp án sau thời gian quy định của BTC khi MC đọc xong câu hỏi.Các đội thi sôi nổi trả lời câu hỏi BTC đưa ra


Phần thi cuối cùng với chủ đề “Người con Đất Việt” với nội dung giới thiệu một số gương anh hùng liệt sỹ tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ dù phải hy sinh cả tính mạng khi còn ở tuổi thanh xuân thì thế hệ trẻ với những cái tên đã đi vào lịch sử như Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi,... vẫn luôn nêu cao tinh thần bất khuất, chí khí anh hùng, lẫm liệt để gìn giữ lý tưởng sống mà họ đã chọn và truyền lại cho nhiều thế hệ thanh niên viết tiếp trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam. Ở phần thi này, các đội thi phải tìm ra được đây là anh hùng liệt sỹ nào từ các dữ kiện và hình ảnh về anh hùng liệt sỹ đó.Các đoàn viên tích cực thảo luận để tìm ra tên những anh hùng liệt sỹ trong phần thi


Buổi sinh hoạt đã thu hút được sự quan tâm của tất cả đoàn viên và tạo sự chuyển biến trong tư tưởng, nhận thức giúp đoàn viên hiểu rõ hơn về Ngày Thương binh Liệt sỹ; giúp đoàn viên có ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và lòng biết ơn sâu sắc đối với anh hùng liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay mà cho muôn đời con, cháu mai sau.

Hoạt động đoàn thể khác