SINH HOẠT CHÍNH TRỊ KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (07/11/1917 – 07/11/2017)
24/11/2017 | 02:32 PM

Thực hiện Thông báo số 26-TB/ĐTN ngày 25/10/2017 của BCH Đoàn Khối Dân –Chính - Đảng về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017), BCH Chi Đoàn 1 và 2 Trung tâm Nghiên cứu đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với mục đích: Tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về tầm vóc và ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Làm nổi bật được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, Thành phố, đơn vị là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện của Việt Nam, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên 2 chi đoàn giao lưu, gắn kết với nhau.


Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để khẳng định tầm vóc ý nghĩa lớn lao và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga và những đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong lịch sử nhân loại, đồng thời cũng là dịp chúng ta nhìn nhận phân tích sâu sắc, khoa học những kinh nghiệm, bài học lịch sử, những thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, mô hình Xô viết sau hơn 70 năm tồn tại và phát triển; từ đó rút ra những quy luật, những cách thức phát triển mới nhanh, bền vững phù hợp với xu thế thời đại trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Buổi sinh hoạt chính trị gồm có 2 phần:
Phần thứ 1: Chiếu phim tài liệu 100 năm Cách Mạng Tháng 10 Nga do Hãng phai tài liệu và Khoa học Trung Ương thực hiện. Đoạn phim tài liệu nói về bối cảnh nước Nga trước Cách Mạng Tháng 10, diễn biến cách mạng tháng 10 Nga do Lê-nin lãnh đạo, sự soi sáng của CMT10 Nga đến thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.


Phần thứ 2: Cuộc thi tìm hiểu “Cách Mạng Tháng 10 Nga – Tinh thần Cách Mạng Tháng Mười Nga Bất Diệt” với 4 vòng thi:
- Vòng 1: Khởi động
Có 20 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh chủ đề sinh hoạt, chia thành 4 gói câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm, trả lời sai 0 điểm. Mỗi đội sẽ chọn 1 gói câu hỏi cho tất cả 4 đội cùng trả lời, riêng đội trả lời đúng câu hỏi trong gói câu hỏi mình chọn sẽ được 5 điểm.

- Vòng 2: Vượt qua thử thách
Có 1 hình ảnh về sự kiện quan trọng được che giấu sau 9 ô câu hỏi. Nhiệm vụ mỗi đội là trả lời đúng các câu hỏi để mở phần bị che giấu. Mỗi ô câu hỏi trả lời đúng sẽ được 5 điểm, trả lời sai phần che khuất không được mở ra. Khi lật hết các ô câu hỏi, đội nào đoán được sự kiện của hình ảnh được che giấu sẽ được 20 điểm. Đặc biệt đội nào đoán được hình ảnh trước khi giải hết các ô câu hỏi sẽ được 25 điểm.

- Vòng 3: Tăng tốc
Mỗi đội sẽ được BTC phát 2 gói dự kiện: 1 gói dữ kiện thời gian và 1 gói dữ kiện về sự kiện. Nhiệm vụ mỗi đội là trong thời gian BTC đưa ra phải ghép chính xác các dữ kiện thời gian và dữ kiện sự kiện với nhau theo đúng trình tự thời gian. Mỗi dự kiện đúng sẽ được 5 điểm. Đội đưa ra đáp án chậm hơn quy định BTC bị trừ 3 điểm.

- Vòng 4: Về đích
Có 4 gói dữ liệu: mỗi gói dữ liệu chứa 5 từ khóa. Nhiệm vụ mỗi đội là chọn gói dữ liệu cho đội và trả lời hết trong 1 phút 30 giây. Mỗi đội sẽ cử 2 thành viên lên tham gia phần này: 1 người gợi ý từ khóa (gợi ý không được trùng với từ ngữ có trong từ khóa, không dùng từ láy, tiếng lóng) và 1 người trả lời từ khóa. Mỗi từ khóa trả lời đúng được 5 điểm. Riêng đội nào hoàn thành hết 5 từ khóa trong 1 phút 30 giây sẽ được cộng 10 điểm.

Kết quả sau 4 vòng thi, đội số 2 với sự bản lĩnh đã về nhất với việc hoàn thành xuất sắc vòng 2 sau khi lật 2 ô câu hỏi đã đoán được hình khóa phía sau, cũng như là đội duy nhất hoàn trả lời đúng 5 từ khóa trong 1 phút 30 giây ở vòng 4.
Hoạt động đoàn thể khác