Hội nghị Cán bộ - Công chức – Viên chức năm 2018 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
29/12/2017 | 03:44 PM

Ngày 26/12/2017 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao đã tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức – Viên chức năm 2018. Hội nghị đã diễn ra tại hội trường Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM trong không khí sôi nổi với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, đại diện các Trung tâm trực thuộc Ban, khách mời và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

Hình 1: Hội nghị Cán bộ - Công chức – Viên chức năm 2018 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Nội dung chương trình:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

3. Bầu đoàn Chủ tịch Hội nghị; Giới thiệu Thư ký Hội nghị.

4. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

5. Báo cáo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở và Quy chế chi tiêu nội bộ.

6. Báo cáo công khai tài chính năm 2017.

7. Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC-VC năm 2017.

8. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phương hướng hoạt động

năm 2018 của CĐCSTV Trung tâm Nghiên cứu.

9. Báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ II (2015 – 2017) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2017 – 2019).

10. Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến các văn kiện hội nghị.             

11. Hội nghị thảo luận.

12. Đề án nhân sự Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ III (2017 – 2019).

13. Bầu Ban Thanh tra nhân dân.

14. Phát biểu của Lãnh đạo.

15. Giải lao.

16. Khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2018.

17. Ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc với Ban Chấp hành Công đoàn CSTV.

18. Thông qua Nghị quyết Hội nghị.

19. Bế mạc hội nghị.

Sau khi chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự; đã bầu Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị gồm: đồng chí Phạm Đình Dũng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đồng chí Lê Văn Cửa – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đồng chí Lê Sĩ Ngọc – Trưởng phòng Công nghệ sau thu hoạch; và Ban Thư ký gồm: đồng chí Vũ Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Ngọc Sương.

Hình 2: Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Hình 3: Ông Phạm Đình Dũng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

 

Hình 4: Ông Lê Văn Cửa – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu báo cáo tại Hội nghị

 

Hình 5: Đại biểu đóng góp ý kiến các văn kiện hội nghị

 

 

Hình 6: Bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019

 

Hình 7: Ra mắt Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019

 

Hình 8: Ông Đỗ Việt Hà – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Hình 9: Các khách mời phát biểu tại Hội nghị

 

Hình 10: Trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

 

Hình 11: Ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

 

Hoạt động đoàn thể khác