CHI ĐOÀN 1 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VINH DỰ CÓ 02 ĐẠI BIỂU ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG “THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - NĂM 2018”
04/06/2018 | 02:46 PM

Ngày 19 tháng 05 năm 2018, 336 đại biểu thanh niên tiêu biểu toàn quốc đã tham dự các hoạt động mở màn cho Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

336 gương mặt thanh niên tiên tiến năm nay là những cán bộ, đoàn viên, những chiến sĩ công an, bác sĩ, lãnh đạo doanh nghiệp trẻ, nông dân trẻ... xuất sắc với những công trình, phát minh, sáng kiến... trong học tập, lao động, là đại diện tiêu biểu của thanh niên ở các địa phương, là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Bến Nhà Rồng (TP.HCM), trước tượng đài Nguyễn Tất Thành, các bạn trẻ đã tham dự lễ báo công và vinh dự nhận huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác từ các lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Trung ương Đoàn.

Trong 336 gương mặt thanh niên tiên tiến, Đoàn BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao có hai gương đại biểu: đồng chí Phạm Cao Khải và đồng chí Bùi Văn Sơn vinh dự được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018.

Đồng chí Phạm Cao Khải và đồng chí Bùi Văn Sơn vinh dự được tuyên dương tại
Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018

 

Đồng chí Bùi Văn Sơn vinh dự được trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đồng chí Phạm Cao Khải vinh dự được trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

  

336 điển hình trẻ tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018

Hoạt động đoàn thể khác