Sinh hoạt chủ điểm tháng 9 -10 chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi”
26/10/2015 | 08:09 AM

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn từ Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Tp. HCM và kế hoạch hoạt động, chương trình công tác Đoàn thanh niên của Đoàn cơ sở Ban Quản Lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và thực tiễn hoạt động của Chi đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2015, Ban chấp hành chi Đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” tại Trung tâm.

Chủ đề sinh hoạt: "Tôi yêu tổ quốc tôi"

Mục đích

- Nêu cao tinh thần tìm hiểu, giữ gìn lịch sử của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn.

- Tăng cường khả năng trình bày chính kiến, lý luận của đoàn viên thanh niên trong thảo luận trực tiếp tại buổi tọa đàm.

- Giáo dục tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

- Tăng cường gắn bó và đoàn kết trong đoàn viên thanh niên chi đoàn.

Đối tượng

- Tất cả đoàn viên thanh niên thuộc chi đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

Kết quả:

- Nhận thức sâu sắc của Đoàn viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.

- Kỹ năng trình bày chính kiến, ý tưởng được phát triển.

- Thể hiện sự mạnh dạn khi trình bày ý kiến, quan điểm trước tập thể của các bạn đoàn viên thanh niên.

Thảo luận sôi nổi

 

Hoạt động đoàn thể khác