Phát động thu gom giấy lịch ủng hộ Trường Phổ Thông Đặc Biệt Nguyễn Đình Chiểu
11/12/2015 | 12:25 PM

Trường Phổ Thông Đặc Biệt Nguyễn Đình Chiểu là trường chuyên biệt công lập duy nhất trong cả nước thực hiện hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ khiếm thị đa tật (trẻ mù - điếc; mù - bại não; mù - động kinh; mù - có tật ngôn ngữ; mù - có tật vận động; mù - chậm phát triển trí tuệ…). Các em được học tập các môn phổ thông, ngoại khóa, học nghề, sinh hoạt, ăn ở hoàn toàn miễn phí.

Địa chỉ: 184 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Một trong các nhiệm vụ chính của nhà trường là in ấn chữ nổi, sách giáo khoa và sáng tạo các phương tiện dạy học đặc thù. Do hoạt động in chữ nổi của nhà trường cần giấy lịch loại dày nên Chi Đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu & PT NNCNC vận động thu gom lịch cũ gửi đến nhà trường làm sách học cho các em.

- Thời gian thu gom: từ 11/12/2015 đến 29/12/2015.

- Loại giấy thu gom: lịch cũ (hoặc mới), loại 13 tờ/ năm, dày.

- Người liên hệ: Xuân Bình 0169 861 3626 hoặc Văn Thắng 0169 673 4325

Hoạt động đoàn thể khác