Tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/2016
10/03/2016 | 09:11 AM

Thực hiện kế hoạch hoạt động và chương trình công tác Đoàn thanh niên của Chi đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2016. Nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chăm lo đời sống tinh thần cho chị em trong chi Đoàn, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết trong hoạt động phong trào, Ban chấp hành chi Đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức buổi sinh hoạt Chi đoàn tại Trung tâm.

Tất cả đoàn viên thanh niên thuộc chi đoàn 2 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao cùng tham gia với nhiều hoạt động có ý nghĩa trong không khí sôi nổi, vui vẻ thông qua các trò chơi sinh hoạt tập thể, tặng quà cho các bạn nữ Đoàn viên thanh niên trong chi đoàn, từ đó tạo tinh thần gắn kết trong toàn thể Đoàn viên.

 

Hoạt động đoàn thể khác