Sinh hoạt chuyển đề quý I năm 2016: “TỰ HÀO TUỔI TRẺ THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH”
15/04/2016 | 06:41 PM

Năm 2016 đánh dấu chặng đường 85 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để chúng ta thể hiện trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Căn cứ hướng dẫn số 81-HD/TĐTN-BTG, ngày 01/12/2015 của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 2-3/2016. Ngày 30/3/2016, Chi Đoàn 2 Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao đã tiến hành buổi sinh hoạt chuyển đề chủ điểm tháng Thanh niên kỷ niệm 85 thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nội dung “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”.

Mục đích

Tuyên truyền, giáo dục cho Đoàn viên, Thanh niên về truyền thống 85 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống tuổi trẻ Việt Nam.

Tạo diễn đàn trao đổi nhằm khơi gợi lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, từ đó tạo động lực phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên.

Nâng cao ý thức và trách nhiệm của đoàn viên trong việc sáng tạo, xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Phát huy tính tiên phong, tích cực và trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại đơn vị.

Đối tượng tham gia: Tất cả Đoàn viên Chi Đoàn 2 Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao.

Nội dung chuyển đề

Ôn lại những truyền thống vẽ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

85 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang. Đó là:

Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ XHCN.

Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, tuyệt đại bộ phận thanh niên ta luôn siết chặt hàng ngũ xung quanh Đảng lãnh đạo, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo… để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu”, thế hệ trẻ nước ta luôn nêu cao tinh thần hăng hái sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc đó là mới mẽ hay khó khăn.

Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn và Hội; đoàn kết gắn bó với nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai.

Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện với nhau, thông cảm và đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại.

Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quản lý và quân sự… say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

Học ở nhà trường, học trong cuộc sống, học để làm người có ích cho xã hội luôn được các thế hệ thanh niên ta phấn đấu, thực hiện ngày càng tốt hơn.

Trình chiếu phim tư liệu

Chiếu phim tư liệu về thuyền thống vẽ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ với những tấm gương tiêu biểu đáng để chúng ta noi gương theo như Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Viết Xuân,… trong giai đoạn đấu tranh và bảo vệ tổ quốc….cho tới những đóng góp, vai trò quan trọng của Đoàn viên, thanh niên hiện nay trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước. Cũng như clip mô phỏng về lịch sử thành lập và cơ cấu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để các bạn Đoàn viên có thể nắm vững một cách dễ dàng về tổ chức Đoàn, các dấu mốc lịch sử trong sự phát triển Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đúc kết nội dung chuyển đề

Với truyền thống vẽ vang của các thế hệ đoàn viên, thanh niên đi trước, để nói tiếp và phát huy những truyền thống quý báu nêu trên, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, với ngọn lửa cách mạng rực cháy trong tim đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt nhiều thắng lợi hết sức to lớn, làm cho Tổ quốc XHCN của chúng ta có vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế.

Cho các bạn Đoàn viên trả lời câu hỏi ngắn với nội dung được thể hiện trong đoạn phim tư liệu và cip mô phỏng để đúc kết các nội dung sinh hoạt chuyển đề.

Một số nội dung khác: Tổ chức mừng sinh nhật cho 8 bạn Đoàn viên có ngày sinh  trong quý I.

Hình ảnh buổi sinh hoạt:

Hoạt động đoàn thể khác