PHÂN TÍCH – KIỂM NGHIỆM VÀ XU THẾ HỘI NHẬP
09/08/2016 | 01:18 PM

Năm 2015, cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập. Cũng trong năm 2015, Việt Nam áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2015-2018. Tháng 2/1016, Việt Nam chính thức kí kết hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - một trong những thỏa thuận thương mại đa quốc gia lớn nhất từ trước đến nay. Khi trở thành thành viên của một tổ chức kinh tế có nghĩa là hàng hóa của các quốc gia trong tổ chức đó được giao lưu tự do. Khi hội nhập kinh tế quốc tế thì hàng rào thuế quan bị gỡ bỏ và vấn đề còn tồn tại là hàng rào kỹ thuật. Một trong những công cụ để vận hành hàng rào kỹ thuật có hiệu quả nhất là hoạt động phân tích – kiểm nghiệm.

Trước tình hình đó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao thành lập phòng Phân tích Kiểm nghiệm Nông sản. Ngày 18/12/2015, phòng Phân tích Kiểm nghiệm Nông sản chính thức được Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) trao Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm đạt yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025:2005.

Phòng Phân tích Kiểm nghiệm Nông sản có các chức năng và nhiệm vụ:

- Phân tích kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý trong nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, gia cầm…

- Phân tích kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh trong nông sản, thực phẩm, thủy sản, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, gia cầm, chế phẩm sinh học…

- Phân tích kiểm nghiệm về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông thủy sản và thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, gia cầm, chế phẩm sinh học… cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Kiểm tra, chứng nhận chất lượng cho các sản phẩm phân bón, dinh dưỡng, chế phẩm sinh học…

- Tư vấn dịch vụ thiết kế phòng thí nghiệm, thiết bị, phương tiện hóa chất phục phụ cho hoạt đổng kiểm nghiệm chỉ tiêu hóa lý, vi sinh.

Hiện nay, phòng Phân tích Kiểm nghiệm Nông sản có các chỉ tiêu thuộc 3 lĩnh vực hóa lý, vi sinh và sinh học phân tử được công nhận iso 17025/2005, bao gồm:

- Lĩnh vực Hóa lý: phân tích dư lượng Chloramphenicol trong thủy sản bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ (LCMS – MS); phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả phương pháp sắc kí khí ghép khối phổ (GCMS – MS); xác định hàm lượng Pb, Cd trong nước và nước thải bằng phương pháp GFAAS; xác định hàm lượng As, Hg trong nước và nước thải bằng phương pháp FIASAAS; xác định hàm lượng Nitrate bằng phương pháp so màu; xác định hàm lượng Phospho trong phân bón bằng phương pháp trắc quang…

- Lĩnh vực Vi sinh: phát hiện Salmonella spp. trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, tổng số vi khuẩn hiếu khí trong thực phẩm, định lượng E.coli β-glucuronidase dương tính trong sản phẩm thực phẩm và thức ăn gia súc…

- Lĩnh vực Sinh học Phân tử: phát hiện virus gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR), phát hiện virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR), phát hiện virus gây bệnh đầu vàng (YHV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (RT-PCR)…

Hoạt động phân tích – kiểm nghiệm có ý nghĩa rất lớn đối với công tác quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa. Hệ thống quản lý chất lượng không chỉ yêu cầu kết quả phân tích – kiểm nghiệm chính xác mà còn đòi hỏi phải nhanh, kịp thời. Các phòng phân tích – kiểm nghiệm phải luôn luôn vận động để bắt kịp sự phát triển của xã hội, sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Sự ra đời của phòng Phân tích Kiểm nghiệm Nông sản trong bối cảnh này là lợi thế nhưng cũng là thách thức. Thách thức trong việc cạnh tranh với các phòng phân tích – kiểm nghiệm khác đã có bề dày rất lâu về lịch sử và kinh nghiệm. Thách thức trong việc phát triển chỉ tiêu để đáp ứng nhu cầu xã hội.

Phòng sắc ký

Giấy Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm đạt yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025:2005 và Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

 

Tin tức khác