ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG BAO CHITOSAN/NANO SILICA ĐẾN TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA QUẢ NHÃN ĐƯỢC BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG
30/10/2016 | 11:05 PM

Màng bao chitosan/ nano silica được sản xuất từ cách sử dụng tetraethoxysilane bằng  phương pháp sol – gel. Đây là một kỹ thuật để tạo ra một số sản phẩm có hình dạng mong muốn ở cấp độ nano. Quá trình Sol-gel thường liên quan đến những phân tử alkoxit kim loại mà chúng sẽ bị thủy phân dưới những điều kiện được kiểm soát và ngay sau đó những chất này phản ứng với nhau, ngưng tụ để hình thành liên kết cầu kim loại-oxi-kim loại. Sử dụng màng bao chitosan/ nano silica để bảo quản quả nhãn (Dimocarpus longan Lour. cv Shijia) trong điều kiện nhiệt độ phòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy màng bao chitosan/ nano silica có thể kéo dài thời gian bảo quản, làm chậm quá trình hóa nâu của vỏ quả, giảm thất thoát khối lượng, hạn chế sự gia tăng malondialdehyde và ức chế hoạt động polyphenoloxidase của quả nhãn tươi trong quá trình tồn trữ. Sử dụng màng bao chitosan/ nano silica có thể nâng cao chất lượng quả nhãn tươi trong quá trình bảo quản. Đây là một loại vật liệu mới có thể được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong bảo quản các loại nông sản khác với quy mô lớn.

Tin tức khác