TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC VINH DỰ NHẬN “GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016"
02/01/2017 | 07:37 PM

Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố. Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng chính thức, duy nhất của Ủy ban nhân dân Thành phố được xét tặng 02 năm một lần và có giá trị pháp lý trong vòng 04 năm.

Giải thưởng năm 2016 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường là ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường như quy định tại Khoản 10 Điều 5 của Luật Bảo vệ môi trường. Đồng thời, Giải thưởng là cơ sở để giới thiệu các cá nhân và tập thể tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 28/12/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao vinh dự được nhận Giải thưởng môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Lễ trao giải được diễn ra long trọng tại Trung tâm Hội nghị Triễn lãm thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Hiền – PGĐ Trung tâm nhận Giải thưởng môi trường TPHCM 2016 do Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa trao tặng

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương và nhận Giải thưởng môi trường TPHCM 2016

Tin tức khác