Ứng dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa trong bảo quản nông sản
04/03/2017 | 10:16 AM

Được coi là một nhánh kỹ thuật mới trong lĩnh vực công nghệ điện hóa, công nghệ hoạt hóa điện hóa (HHĐH) ngay từ giai đoạn phát triển đầu tiên trong những năm 1980-2000 đã thể hiện khả năng ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống với vai trò là chất khử trùng mạnh, có phổ khử trùng rộng nhưng không độc hại, thân thiện với môi trường.

Công nghệ HHĐH được sử dụng rộng rãi trong bảo quản nông sản và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dung dịch HHĐH có thành phần là các chất oxy hóa mạnh như HO*, HO2-, H2O2, O3, HClO, ClO-… là các chất khử trùng nhanh và mạnh nhưng thuộc loại chất có độc tính thấp nhất đối với người, động vật và không tồn lưu lâu trong môi trường. Các dung dịch HHĐH được sử dụng chủ yếu nhằm mục đích kéo dài thời gian bảo quản các sản phẩm từ cây ăn quả. Các kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng anolit để xử lý nho, thanh long, cam sành trước khi đóng gói kéo dài thời gian bảo quản tới 1,5 lần, kể cả ở nhiệt độ thường và trong kho lạnh.

Đồ thị kết quả Bảo quản nho bằng anolit

Quan sát đồ thị trên cho thấy nho tươi được bảo quản bằng anolit (BQ) có tốc độ hư hỏng chậm hơn nhiều so với nho đối chứng (ĐC), cụ thể là tỷ lệ trái nho được bảo quản ở mẫu đối chứng giảm mạnh từ ngày thứ năm (89%) và đến ngày thứ bảy chỉ còn 64%, trong khi đó mẫu thí nghiệm ở ngày thứ bảy vẫn còn giữ lại số lượng quả có giá trị thương mại là 93%. Ngoài ra, các số liệu thực nghiệm khác cho thấy so với nho đối chứng, nho được xử lý anolit có độ đường Brix thay đổi ít hơn đáng kể và độ cứng tốt hơn trong toàn bộ thời gian bảo quản. Như vậy, bảo quản nho bằng dung dịch anolit giữ cho trái nho tươi lâu hơn mà không làm thay đổi chất lượng của quả.

Kết quả thử nghiệm bảo quản cam sành bằng cách rửa và ngâm trong dung dịch anolit có nồng độ Clo hoạt tính 50 mg/l trong 5 phút, làm khô bằng quạt trước khi lưu trữ trong bao nilon có xâm lỗ nhỏ cho tỷ lệ số quả được bảo quản và tỷ lệ khối lượng được bảo quản cao hơn hẳn, đồng thời chất lượng cam bị suy giảm ít hơn rất nhiều so với lô cam không được xử lý anolit. Cụ thể là sau 25 ngày bảo quản, 100% số lượng quả cam ở lô đối chứng có dấu hiệu bị hỏng và những quả tốt nhất cũng bị giảm khối lượng gần 20%. Trong khi xử lý bằng anolit, số lượng quả cam bị hỏng ở ngày thứ 30 là 32,5%±4,3% và khối lượng hao hụt chỉ khoảng 7%.

a) Đối chứng b) Xử lý bằng anolit
Cam sành được bảo quản sau 25 ngày bằng anolit

Bên cạnh nho và cam sành, dung dịch anolit còn được ứng dụng trong bảo quản thanh long, là mặt hàng xuất khẩu rất có giá trị nhưng do tính chất dễ hỏng trong bảo quản nên rất khó được xuất khẩu. Kết quả thí nghiệm cho thấy ở mẫu xử lý bằng anolit nồng độ thích hợp, quả thanh long giữ được 21 ngày chưa bị hư hỏng, trong khi ở mẫu đối chứng tại ngày bảo quản thứ 7 các quả thanh long đã mất hết giá trị thương phẩm. Đồng thời, trái thanh long được bảo quản bằng anolit có cảm quan đẹp, chất lượng giữ nguyên và đặc biệt là đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, khác hẳn với việc bảo quản bằng các chế phẩm diệt nấm khác.

http://www.vast.ac.vn/tin-tuc-su-kien/tin-khoa-hoc/trong-nuoc/2744-ung-dung-dung-dich-hoat-hoa-dien-hoa-trong-bao-quan-nong-san-xu-ly-moi-truong-va-ve-sinh-cac-co-so-y-te

Tin tức khác