Thông báo mở lớp đào tạo, tập huấn “Kỹ thuật nhân giống lan bằng phuong pháp nuôi cấy mô”
27/04/2017 | 09:23 PM

Thời gian: 8g00 ngày 09/05/2017

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao, Ấp 1 - xã Phạm Văn Cội - huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung lớp đào tạo:

- Giới thiệu chung về phương pháp nuôi cấy mô

- Kỹ thuật nhân giống lan bằng phương pháp nuôi cấy mô

- Tham quan mô hình tại Trung tâm

Trình bày: ThS. Vương Thị Hồng Loan - Chuyên viên Kha Nữ Tú Uyên

Hình thức đăng ký: gọi điện trực tiếp (08.35375910 - 0982.863.544) hoặc gửi thông tin đăng ký gồm tên và số điện thoại qua email (qlkhcgcn.ahtp@gmail.com - natuyet1807@gmail.com)

Hạn chót đăng ký: 16g00 ngày 08/05/2017

Luu ý: Ban tổ chức lớp học từ chối nhận đăng ký khi đã đủ số luợng (30 học viên/lớp)

Tin tức khác