ỨNG DỤNG CHITOSAN PHÂN TỬ LƯỢNG THẤP KẾT HỢP VỚI NANO BẠC NHẰM TĂNG THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI CÂY SAU THU HOẠCH
12/05/2017 | 12:17 AM

Chitosan là một polysaccharide, có nguồn gốc từ tự nhiên, không độc, có khả năng phân hủy sinh học, có nhiều trong vỏ động vật giáp xác như tôm, cua, ghẹ, mai mực. Chitosan và các dẫn xuất của chitosan có khả năng tạo màng nên được sử dụng trong bảo quản thực phẩm vì nó vừa có khả năng kháng visinh vật vừa có khả năng kháng oxy hóa. Cà chua và nho được bảo quản bằng hỗn hợp chitosan ở phân tử lượng thấp (0,5%) và nano Bạc có thời gian bảo quản lâu hơn, độ hao hụt khối lượng, và tỷ lệ hư hỏng do vi sinh vật  thấp hơn so với mẫu đối chứng.

Hình 1. Cà chua được bảo quản bằng màng chitosan kết hợp nano Bạc sau 4 tuần

 

Hình 2. Nho được bảo quản bằng màng chitosan kết hợp nano Bạc sau 4 tuần

 

Hình 3. Lượng vi sinh vật trong trái cây được bảo quản bằng màng chitosan – nano bạc sau 4 tuần

Nguồn: Jesteena J., Ragunathan, K. Arul Mozhi, 2014, Development of Low Molecular Chitosan and Its Silver Nanocomposites for the Edible Fruits Coating to Improve the Shelf Life Period, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, ISSN: 0975-8585.

Tin tức khác