KỸ THUẬT BẢO QUẢN DƯA LƯỚI SAU THU HOẠCH
22/05/2017 | 10:22 AM

Ngày 16/05/2017, tại phòng họp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức lớp đào tạo tập huấn “Kỹ thuật bảo quản dưa lưới sau thu hoạch”, KS. Nguyễn Hoàng Thảo Ly – Chuyên viên phòng Công nghệ Sau thu hoạch phụ trách trình bày.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 30 học viên đến từ xã Phước Hiệp và xã Phạm Văn Cội -  huyện Củ Chi. Ngoài nội dung chính là phổ biến các kỹ thuật bảo quản dưa lưới khác nhau, chuyên viên của Trung tâm còn trình bày về kỹ thuật trước thu hoạch để giảm thất thoát sau thu hoạch, cách phân loại và một số quy trình chế biến cơ bản để nâng cao giá trị thu được. Những nội dung này được học viên quan tâm và tích cực trao đổi.

Học viên xã Phước Hiệp trao đổi về nội dung trong buổi đào tạo tập huấn

 Học viên xã Phạm Văn Cội chụp hình lưu niệm tại Trung tâm

Tin tức khác