Diễn tập phòng chóng cháy nổ năm 2015 vào ngày 27/04/2015
19/05/2015 | 12:27 PM

Để đảm an toàn trong hoạt động cũng như an toàn về vật chất, tài sản và tính mạng con người. Trung tâm luôn chấp hành tốt những quy định cũng như yêu cầu của nhà nước về an toàn phòng cháy và chữa cháy như xây dựng hệ thống chữa cháy, báo cháy, trang bị đầy đủ trang thiết bị chữa cháy như bình cứu hỏa. Đồng thời bên cạnh đó cán bộ công nhân viên của trung tâm thường xuyên được nhắc nhở và tham gia tập huấn về an toàn phòng cháy và chữa cháy khi xảy ra tình huống thật hàng năm.

Tin tức khác