Tập huấn 2 chuyên đề: “Áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch đạt kết quả cao” và "Kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà màng" tại tỉnh Bình Phước
02/06/2015 | 11:13 AM

Mục đích:

Nhằm giới thiệu, truyền đạt các kiến thức, kinh nghiệm về kỹ thuật bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch đạt kết quả cao và kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao có chất lượng đạt tiêu chuẩn Viet GAP tới bà con nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của 10 huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Phước. Trung tâm Trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM tổ chức 2 khoa học trên nhằm giúp bà con nông dân nâng cao hiệu quả trong việc bảo quản một số loại nông sản đáp ứng tình hình hiện nay đồng thời phổ biến cho bà con nông dân mô hình sản xuất mới trong việc sản xuất rau ăn quả có giá trị kinh tế giúp nâng cao giá trị sản phẩm từ đó cải thiện đời sống của bà con nông dân.

Thời gian: ngày 01//06/2015

Địa điểm: Trung tâm dạy nghề - Hội Nông dân tỉnh Bình Phước.

Thành phần tham gia: nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của 10 huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Phước.

Số lượng: 60 gười

 

Tin tức khác