LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
11/10/2015 | 07:39 PM

Sáng ngày 28/09/2015, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho hai đồng chí ưu tú đang công tác tại phòng Tài Chính - Kế toán và phòng Tổ chức - Hành chính của Trung tâm. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Đặng Quốc Đạt – Phó phòng Tài Chính - Kế toán và đồng chí Vũ Quang Huy – Phó phòng Tổ chức - Hành chính, đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào sáng ngày 28/09/2015 vừa qua.

Đ/c Vũ Quang Huy và Đ/c Đặng Quốc Đạt đọc lời tuyên thệ trước toàn thể Chi bộ TTNC và đại diện lãnh đạo Đảng bộ Ban Quản lý

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Đỗ Việt Hà - Đảng bộ Ban Quản lý, đồng chí Phạm Đình Dũng - Bí thư Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Đình Dũng - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Đặng Quốc Đạt và Vũ Quang Huy.

Đ/c Phạm Đình Dũng - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ

cho đảng viên mới Vũ Quang Huy và Đặng Quốc Đạt

Tin tức khác