SỬ DỤNG CHẾ PHẨM BEKIMI ĐỂ PHÒNG BỆNH DO VI KHUẨN AEROMONAS SP. GÂY RA TRÊN CÁ DĨA (SYMPHYSODON SP.)
29/10/2015 | 11:42 AM

Vi khuẩn Aeromons hydrophila CD1 là nguyên nhân gây bệnh xuất huyết trên cá dĩa được phân lập. Để phòng bệnh do vi khuẩn này gây ra, chế phẩm Bekimi có nguồn gốc từ thảo dược với thành phần chính là lá trầu được sử dụng. Kết quả cho thấy chế phẩm có khả năng kháng khuẩn mạnh đối với A. hydrophila CD1 với đường kính vòng tròn kháng khuẩn là 20,73 ± 0,87mm. Nồng độ Bekimi được pha loãng với tỉ lệ 1/10 có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn.

NT: cá không sử dụng chế phẩm; NT1: cá cho ăn thức ăn có trộn chế phẩm nồng độ 10ml/kg; NT2: cá cho ăn thức ăn có trộn chế phẩm nồng độ 30ml/kg; NT3: cá cho ăn thức ăn có trộn chế phẩm nồng độ 60ml/kg; NT4: cá cho ăn thức ăn có trộn chế phẩm nồng độ 100ml/kg

Cá dĩa được cho ăn thức ăn có trộn chế phẩm với nồng độ 100ml/1kg trước khi gây cảm nhiễm bảy ngày sẽ có khả năng phòng được bệnh, cá không có dấu hiệu bị xuất huyết với tỉ lệ sống 77,78%.

 (1)gan bị xuất huyết nặng khi không dùng chế phẩm; (2) gan bị xuất huyết nhẹ khi dùng chế phẩm ở nồng độ thấp 30ml/kg, 60ml/kg; (3) gan bình thường khi dùng chế phẩm ở nồng độ 100ml/kg

Phòng Công nghệ Di truyền

Nguyễn Thoại Ân, Đoàn Thị Quỳnh Hương

Tin tức khác