Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm thuốc trừ sâu trong rau quả
24/11/2015 | 09:43 AM

Tổ chức Consumer Reports đưa ra công cụ đánh giá nguy cơ phơi nhiễm thuốc trừ sâu khi ăn 48 loại rau quả truyền thống ở 14 quốc gia. Phân tích số liệu trong 12 năm của Bộ phận Chương trình Dữ liệu Thuốc bảo vệ thực vật trong Nông nghiệp, các nhà khoa học ở Consumer Reports và tiến sĩ Charles Benbrook, Đại học Washington (Washington State University) phân loại nông sản ở mỗi quốc gia vào một trong năm mức nguy cơ. Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm bao gồm dư lượng thuốc trừ sâu trên mỗi loại rau quả, tần suất sử dụng và mức gây độc của các thuốc trừ sâu, tương quan với mức tiêu thụ hàng ngày và cân nặng người tiêu thụ. Các phân tích này dựa trên nguy cơ đối với trẻ 3.5 tuổi, cân nặng khoảng 16 kg (35.2 pound) vì trẻ em dễ bị phơi nhiễm thuốc trừ sâu từ thức ăn, đồng thời Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ (EPA) cũng quy định xem xét ảnh hưởng của thuốc trừ sâu lên trẻ em. Nguy cơ này thấp hơn ở người trưởng thành.

Tổ chức Consumer Reports khuyên dùng các nông sản hữu cơ thay cho nhóm rau quả nằm ở mức nguy cơ từ trung bình trở lên do các sản phẩm hữu cơ được phân hạng nguy cơ thấp và rất thấp. Các nông sản truyền thống ở mức thấp và rất thấp thì tương đương với sản phẩm hữu cơ.

Nguồn: http://www.consumerreports.org/cro/health/natural-health/pesticides/index.htm

P. PTKN

Tin tức khác