LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
21/12/2015 | 03:33 PM

Sáng ngày 17/12/2015, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho hai đồng chí ưu tú đang công tác tại phòng Quản lý khoa học - Chuyển giao công nghệ và phòng Tổ chức - Hành chính của Trung tâm. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Phạm Cao Khải – Phó phòng Quản lý khoa học - Chuyển giao công nghệ và đồng chí Phạm Thị Thảo – Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính, đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào sáng ngày 17/12/2015 vừa qua.

Đ/c Phạm Cao Khải và Đ/c Phạm Thị Thảo đọc lời tuyên thệ trước toàn thể Chi bộ TTNC và đại diện lãnh đạo Đảng bộ Ban Quản lý

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Duy Sơn – Bí thư Đảng bộ Ban Quản lý, đồng chí Phạm Đình Dũng - Bí thư Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Đình Dũng - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Phạm Cao Khải và Phạm Thị Thảo.

Đ/c Phạm Đình Dũng - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Phạm Cao Khải và Phạm Thị Thảo

Tin tức khác