Thông báo mở lớp đào tạo “Kỹ thuật sản xuất rau ăn lá theo hướng nông nghiệp công nghệ cao” ngày 27/04/2016
24/04/2016 | 05:49 PM

Vào ngày ngày 27/04/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao mở lớp đào tạo “Kỹ thuật sản xuất rau ăn lá theo hướng nông nghiệp công nghệ cao”.

Thời gian: 8g00 ngày 27/04/2016 

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao, Ấp 1 - xã Phạm Văn Cội - huyện Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung lớp đào tạo: 

- Giới thiệu đặc điểm một số loại rau ăn lá

- Kỹ thuật sản xuất một số loại rau ăn lá ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

- Hiệu quả kinh tế khi ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trồng rau ăn lá

- Tham quan mô hình tại Trung tâm.

Giảng viên: ThS. Hoàng Đắc Hiệt

Hình thức đăng ký: gọi điện trực tiếp (08.35375910 - 0982.863.544) hoặc gửi thông tin đăng ký gồm tên và số điện thoại qua email: qlkhcgcn.ahtp@gmail.com.

Hạn chót đăng ký: 16g00 ngày 26/04/2016

Lưu ý: Ban tổ chức lớp học từ chối nhận đăng ký khi đã đủ số lượng (50 học viên/lớp)

Tin tức khác