Thông báo mở lớp đào tạo “Áp dụng kỹ thuật nâng cao chất lượng rau quả sau thu hoạch” ngày 17/05/2016
05/05/2016 | 11:13 AM

Vào ngày ngày 17/05/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao mở lớp đào tạo “Áp dụng kỹ thuật nâng cao chất lượng rau quả sau thu hoạch”.

Thời gian: 8g00 ngày 17/05/2016 

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao, Ấp 1 - xã Phạm Văn Cội - huyện Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung lớp đào tạo: 

- Giới thiệu chung về công nghệ sau thu hoạch và sự thất thoát của rau quả sau thu hoạch
- Kỹ thuật bảo quản giúp nâng cao chất lượng rau quả sau thu hoạch
- Tham quan Trung tâm.

Giảng viên: ThS. Lê Sĩ Ngọc

Hình thức đăng ký: gọi điện trực tiếp (08.35375910 - 0982.863.544) hoặc gửi thông tin đăng ký gồm tên và số điện thoại qua email: qlkhcgcn.ahtp@gmail.com.

Hạn chót đăng ký: 16g00 ngày 16/05/2016

Lưu ý: Ban tổ chức lớp học từ chối nhận đăng ký khi đã đủ số lượng (50 học viên/lớp)

Tin tức khác