Hoạt động nghiên cứu khoa học / Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ cây trồng

Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ cây trồng
19/09/2015 | 09:35 AM

* Nhiệm vụ: Nghiên cứu công nghệ trong lĩnh vực: rau, hoa lan, cây cảnh và các giống mới. Xây dựng qui trình sản xuất và hoàn thiện công nghệ (nghiên cứu thích nghi, cải tiến, sáng tạo công nghệ, quy trình sản xuất...). Phối hợp phòng Sản xuất thực nghiệm trong định hướng nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu.

* Định hướng nghiên cứu

  • Nghiên cứu các loại cây trồng có triển vọng thích hợp trong nhà màng
  • Nghiên cứu các giống hoa lan thích hợp điều kiện Tp. HCM có triển vọng
  • Nghiên cứu lai tạo giống
  • Nghiên cứu nhân nuôi và tạo nguồn thiên địch bắt mồi sử dụng trong nhà màng
  • Nghiên cứu, khảo sát và thuần dưỡng ong thụ phấn trong nhà màng
  • Nghiên cứu các loại cây trồng dược liệu
  • Tập huấn và chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng cây trong nhà màng (rau ăn lá, rau ăn quả), phong lan (Mokara, Dendrobium, Hồ Điệp,..)

* Kết quả nghiên cứu nổi bật:

Trong những năm qua, phòng đã đạt được một số kết quả sau:

- Nghiên cứu chế độ dinh dưỡng cho một số loại rau ăn lá và rau ăn quả theo hướng công nghệ cao

- Nghiên cứu giá thể và dinh dưỡng cho lan Mokara giai đoạn vườn ươm

- Nghiên cứu sử dụng nước ót để sản xuất một số loại rau ăn lá trong nhà màng

- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thích hợp cho cà chua trồng trong điều kiện ngoài trời áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt

- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa kiểng hậu nuôi cấy mô

- Nghiên cứu thiết kế mô hình sản xuất rau theo phương thẳng đứng trong điều kiện nhà màng

- Ảnh hưởng của  nồng độ dinh dưỡng, chế độ tưới đến sinh trưởng của 3 loại rau ăn lá (rau muống, cải bẹ xanh,  xà lách) trồng  thủy canh hoàn lưu trong nhà màng

- Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể, chế độ tưới và dinh dưỡng qua hệ thống tưới nhỏ giọt thích hợp cho lan Hồ Điệp trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Nghiên cứu sử dụng oligoalginate trong sản xuất rau ăn quả trong nhà màng

- So sánh chín giống dưa leo và bảy giống dưa lê nhập nội trồng trên giá thể xơ dừa sử dụng tưới nhỏ giọt trong nhà màng

- So sánh sự sinh trưởng, phát triển và năng suất 10 giống cà chua (Lycopersicum esculentum Mill) và 5 giống cà tím (Solanum melongena L)  nhập nội trồng trên giá thể trong nhà màng tại Tp. Hồ Chí Minh

- Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng Paclobutrazol lên sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây Dưa lê (Cucumis melo L.) và Dưa leo (Cucumis Sativus L.) trồng trong nhà màng tại Tp. Hồ Chí Minh

- So sánh sự sinh trưởng của sáu giống lan Hồ Điệp nhập nội giai đoạn hậu nuôi cấy mô trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Ảnh hưởng của Ca, Mg và Gibberellin, BA đến sự sinh trưởng phát triển và chất lượng hoa Dendrobium cắt cành

- Ảnh hưởng của mật độ và lượng nước tưới tác động đến sinh trưởng phát triển cây dưa leo canh tác vào mùa khô và mùa mưa trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

- So sánh 10 giống ớt sừng và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng ớt trong nhà màng áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt

- Xác định nhu cầu nước, ảnh hưởng các nồng độ kali đến cây dưa leo (Cucumis sativus L.) trồng trên giá thể trong điều kiện nhà màng bằng phương pháp tưới bón tại Tp. Hồ Chí Minh

- Ảnh hưởng của Kali đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng rau húng quế (Ocimum basilicum L.) và dưa lê (Cucumis melo L.) trong nhà màng tại thành phố Hồ Chí Minh

- Ảnh hưởng của nồng độ và chất điều hòa sinh trưởng đến cây dưa leo (Cucumis sativus L.) và cây ớt (Capsicum frutescens L.) trồng trong nhà màng

- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng cải rổ (Brassica oleracea) theo hướng hữu cơ trong nhà màng tại Tp. Hồ Chí Minh

- Khảo sát chu kỳ tưới phân và liều lượng tưới qua hệ thống nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh cây ổi (Psidium guajava L.) ở thời kỳ kiến thiết cơ bản tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Ảnh hưởng của lân, kali đến sự sinh trưởng phát triển và chất lượng hoa của lan Dendrobium trồng tại thành phố Hồ Chí Minh

- Ảnh hưởng của việc xử lý nhiệt độ và độ tuổi đến khả năng ra hoa của lan Hồ Điệp nhập nội trồng tại thành phố Hồ Chí Minh

- Khảo sát một số loại phân bón và thời gian xử lý đến khả năng ra chồi lan Mokara

- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng lan Dendrobium hậu nuôi cấy mô

Hoạt động nghiên cứu khoa học khác