Hoạt động nghiên cứu khoa học / Công nghệ di truyền

Công nghệ di truyền
29/09/2015 | 09:30 AM

* Nhiệm vụ: Nghiên cứu những vấn đề khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ di truyền. Xây dựng và hoàn thiện các quy trình giám định bệnh trên thực vật và thủy sản nhằm cung cấp dịch vụ phân tích mẫu. Triển khai, ứng dụng, chuyển giao và tư vấn các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất. Đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao về công nghệ di truyền. Thông tin, tư vấn, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cán bộ trong lĩnh vực công nghệ di truyền.

* Định hướng nghiên cứu:

-          Phân lập và định danh một số chủng vi sinh vật có lợi phục vụ nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học dùng trong  thức ăn cho tôm cá, trong bảo vệ cây trồng;

-          Ứng dụng kỹ thuật phân tử như PCR trong xác định nấm mốc có khả năng sinh độc tố aflatoxin trên một số loại nông sản;

-          Ứng dụng kỹ thuật phân tử như PCR trong phát hiện cây trồng và thực phẩm biến đổi gen (GMO);

-          Ứng dụng kỹ thuật phân tử như PCR trong kiểm nghiệm một số vi sinh vật gây bệnh cho người trong thực phẩm và sản phẩm thủy sản;

-          Ứng dụng kỹ thuật phân tử như PCR, realtime-PCR trong chuẩn đoán bệnh ở mức độ phân tử trên tôm và cá;

* Kết quả nghiên cứu nổi bật:

-  Đề tài: Sàng lọc một số giống cà chua (Licopersicon esculentum Mill.) có khả năng chịu nhiệt và chịu hạn sử dụng marker phân tử.

- Đề tài: Xây dựng quy trình nhân nhanh cây Đinh lăng có hàm lượng saponin cao bằng phương pháp in vitro

- Đề tài: Đánh giá và chọn lọc các dòng mía (Saccharum officinarum L.) chịu mặn tái sinh từ mô sẹo đã được xử lý Ethyl Methane Sulphonate (EMS).

 - Đề tài: Sử dụng chế phẩm BEKIMI để phòng bệnh do vi khuẩn Aeromonas sp gây ra trên cá dĩa (Symphysodon sp.)

- Đề tài: “Thử nghiệm chuyển gen Bt kháng sâu trên cây cà chua Lycopersicum esculentum Miller”.

- Đề tài: “Thử nghiệm chuyển gen CA-AFP kháng nấm trên cây cà chua Lycopersicum esculentum miller”.

- Đề tài: “Thử nghiệm chuyển gen CA-AFP kháng nấm trên cây dưa lê”.

- Đề tài: “Đánh giá khả năng kháng sâu của cây cà chua (Lycopersicon esculentum mill) chuyển gen cry1ab trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà màng”.

- Đề tài: “Đánh giá đa dạng di truyền một số giống cà chua (lycopersicon esculentum mill) bằng chỉ thị phân tử RAPD”.

- Đề tài: “Tạo mía (Saccharum offininarum L.) kháng mặn bằng xử lý hóa chất đột biến ethyl methane sulphonate kết hợp với nuôi cấy in vitro”.

 - Đề tài: “Phát sinh phôi giao tử từ nuôi cấy bao phấn ớt (Capsicum annuum L.) kết hợp xử lý đa bội để tạo cây đơn bội kép”.

- Đề tài: “Phân lập và định danh một số dòng Bacillus chịu nhiệt từ khu vực suối nước nóng Bình Châu để phục vụ cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân bón”.

Hoạt động nghiên cứu khoa học khác