Hoạt động nghiên cứu khoa học / Công nghệ Tế bào thực vật

Công nghệ Tế bào thực vật
29/09/2015 | 09:57 AM

* Nhiệm vụ

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong sản xuất một số giống hoa lan, cây cảnh có giá trị kinh tế cao bằng phương pháp nuôi cấy mô nhằm cung cấp cây giống cho thị trường.

- Nghiên cứu đề xuất và cải tiến môi trường nuôi cấy mô phù hợp với từng loại cây trồng và từng giai đoạn phát triển của cây theo hướng tiết kiệm chi phí và đảm bảo chất lượng cây giống.

- Xây dựng quy trình nhân giống và tạo nguồn mẫu in vitro một số giống cây dược liệu, trên cơ sở đó ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật trong việc thu nhận các hợp chất thứ cấp.

- Chuyển giao quy trình kỹ thuật nhân giống một số loại hoa lan, cây kiểng bằng phương pháp Nuôi cấy mô.

- Đào tạo nhân lực, tư vấn kỹ thuật về Nuôi cấy mô tế bào thực vật.

* Định hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Nuôi cấy mô tế bào thực vật trong việc nhân nhanh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như hoa lan, cây cảnh, cây thủy sinh,…

 - Xây dựng quy trình nhân giống và tạo nguồn mẫu in vitro một số giống cây dược liệu, trên cơ sở đó ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật trong việc thu nhận các hợp chất thứ cấp.

* Kết quả nghiên cứu nổi bật:

- Xây dựng, hoàn thiện quy trình nhân giống bằng phương pháp Nuôi cấy mô tế bào thực vật nhiều loại hoa lan có giá trị kinh tế cao như Mokara, Dendrobium, Phalaenopsis, Renanthera, Phalaenopsis, Oncidium,.. Cây con nuôi cấy mô có chất lượng tốt, tỷ lệ sống cao.

- Tạo nguồn mẫu và xây dựng thành công quy trình nhân giống nuôi cấy mô các giống lan rừng phục vụ cho công tác nghiên cứu và bảo tồn như Thủy tiên trắng, Giả hạc, Kim điệp, Quế lan hương, Ngọc điểm, Thái Bình, Hoàng thảo kèn,…

- Ứng dụng hệ thống Nuôi cấy ngập chìm tạm thời trong việc nhân nhanh và cải thiện chất lượng cây giống nuôi cấy mô.

- Xây dựng quy trình công nghệ và triển khai ứng dụng nhân giống nuôi cấy mô một số cây thủy sinh có giá trị kinh tế cao như Tiêu thảo, Diệp tài hồng lá đỏ, Diệp tài hồng lá táo,…

- Hoàn thiện quy trình nhân giống bằng phương pháp Nuôi cấy mô một số cây trồng khác như: Chuối Laba, Chuối già nam Mỹ, Đinh lăng lá nhỏ, …

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học khác