Hoạt động nghiên cứu khoa học / Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản

Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản
29/09/2015 | 10:27 AM

* Nhiệm vụ: Nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản: bao gồm về di truyền chọn giống, thức ăn, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản. Xây dựng quy trình sản xuất và hoàn thiện công nghệ (nghiên cứu thuần dưỡng, sinh sản, sáng tạo công nghệ, quy trình sản xuất...). Sản xuất và chuyển giao quy trình nuôi các loại thủy sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn.

* Định hướng nghiên cứu

- Nghiên cứu quy trình nuôi và sản xuất giống các đối tượng thủy sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn.

- Nghiên cứu quy trình nuôi và cung cấp các loại giống cá cảnh.

- Nghiên cứu các chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

- Nghiên cứu về dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản

- Xây dựng các bể thủy sinh kết hợp cây và cá.

- Nhận thiết kế và chăm sóc các bể thủy sinh

- Tập huấn và chuyển giao quy trình nuôi và sản xuất giống cá cảnh

* Một số kết quả nghiên cứu nổi bật

- Xây dựng, hoàn thiện quy trình sinh sản cá dĩa các loại có giá trị kinh tế như cá dĩa đỏ, bồ câu, cá dĩa đỏ amino, cá dĩa vàng.

- Xây dựng, hoàn thiện quy trình sinh sản cá chép Koi.

- Nghiên cứu nuôi sinh khối Atermia trong bể kính làm thức ăn cho cá dĩa Symphysodon sp.

- Sản xuất và nhận dạng cá Bảy màu siêu đực YY.

- Nghiên cứu thuần dưỡng và sinh sản nhân tạo cá Heo xanh (Yasuhikotakia modesta Bleeker,1864).

- Nghiên cứu thuần dưỡng, chọn lọc kiểu hình và sản xuất giống cá Săn sắt (Macropodus opercularis).

- Nghiên cứu sinh sản loài tép Ong đỏ Cardina spp.

- Nghiên cứu tác dụng của hormon tuyến giáp lên thành thục cá dĩa bố mẹ và tỉ lệ sống cá dĩa con (Symphysodon sp).

- Nghiên cứu quy trình nuôi và thu hoạch trùn chỉ

- Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá trê (Clarias gracilentus Ng, Dang & Nguyen, 2011) tại Phú Quốc và Tp.HCM.

- Ương trồng hậu nuôi cấy mô cây tiêu thảo (Cryptocoryne sp) và ứng dụng vào mô hình các bể thủy sinh kết hợp cây và cá.

- Sử dụng chế phẩm BEKIMI để phòng bệnh do vi khuẩn Aeromonas sp. gây ra trên cá dĩa ( Symphysodon  sp.).

- Nghiên cứu sản xuất giống cá Neon đỏ (Paracheirodon axelrodi, Schultz, 1956).

Hoạt động nghiên cứu khoa học khác