Dịch vụ

CUNG CẤP CÁC LOẠI CÂY GIỐNG, QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

Cung cấp các giống cây như lan, cây cảnh đô thị, rau ăn quả,... Chi tiết tại: http://www.chta.com.vn/producttypes.aspx

Cung cấp các giống cá bao gồm: cá dĩa, cá chép Nhật, cá heo xanh nước ngọt, cá thiên đường,... http://www.chta.com.vn/product.aspx?id=25

Chuyển giao quy trình như: Kỹ thuật trồng dưa lê; kỹ thuật trồng cà chua bi; kỹ thuật trồng ớt ngọt; kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc một số loại lan;... Chi tiết tại: http://www.chta.com.vn/transfer_operations.aspx

STT

Tên Qui trình

1

Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng dưa lưới trong điều kiện nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt gồm: tư vấn thiết kế xây dựng nhà màng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, công thức phân bón, bảo vệ thực vật, xử lý giá thể,…

2

Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng rau ăn lá trong điều kiện nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt gồm: tư vấn thiết kế xây dựng nhà màng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, công thức phân bón, bảo vệ thực vật, xử lý giá thể,…

3

Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng cà chua bi trong điều kiện nhà màng sử dụng hệ thống tưới bón nhỏ giọt gồm: tư vấn thiết kế xây dựng nhà màng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, công thức phân bón, bảo vệ thực vật, xử lý giá thể,…

4

Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng dưa leo trong điều kiện nhà màng sử dụng hệ thống tưới bón nhỏ giọt gồm: kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, công thức phân bón, bảo vệ thực vật, xử lý giá thể từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch sản phẩm.

5

Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng ớt cay trong điều kiện nhà màng dùng hệ thống tưới bón nhỏ giọt gồm: tư vấn thiết kế xây dựng nhà màng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, công thức phân bón, bảo vệ thực vật, xử lý giá thể,…

6

Tư vấn chuyển giao lắp đặt hệ thống và hướng dẫn kỹ thuật trồng rau thủy canh

7

Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng hoa lan gồm: tư vấn thiết kế xây dựng nhà lưới trồng lan, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, công thức phân bón, bảo vệ thực vật, …

8

Chuyển giao quy trình trồng Nấm trong nhà màng dùng hệ thống tưới phun sương gồm: kỹ thuật trồng, chăm sóc nấm đến khi thu hoạch sản phẩm.

9

Quy trình nhân giống hoa lan bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật từ giai đoạn khử trùng mẫu đến giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh.  Thao tác, kỹ thuật khử trùng mẫu. Thành phần môi trường tạo chồi, nhân chồi, tái sinh cây, tăng trưởng cây in vitro, huấn luyện cây con.    

10

Quy trình nhân giống chuối Laba bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật từ giai đoạn khử trùng mẫu đến giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh.  Thao tác, kỹ thuật khử trùng mẫu. Thành phần môi trường tạo chồi, nhân chồi, tái sinh cây, tăng trưởng cây in vitro, huấn luyện cây con.     

11

Quy trình nhân giống Đinh lăng lá nhỏ bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật từ giai đoạn khử trùng mẫu đến giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh.  Thao tác, kỹ thuật khử trùng mẫu. Thành phần môi trường tạo chồi, nhân chồi, tái sinh cây, tăng trưởng cây in vitro, huấn luyện cây con.    

12

Chuyển giao Quy trình sản xuất meo giống gồm: giai đoạn lấy mẫu, khử trùng đến giai đoạn bịch phôi meo (cho ra quả thể). Thao tác khử trùng, phân lập giống nấm và tạo giống thuần, tạo meo cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thành phần môi trường dinh dưỡng, môi trường nhân giống

13

Chuyển giao quy trình sản xuất giống cá dĩa: kỹ thuật xử lý nguồn nước nuôi, kỹ thuật chăm sóc và sinh sản cá, công thức thức ăn, kỹ thuật xử lý bệnh cá

14

Chuyển giao quy trình sản xuất giống cá chép Nhật: kỹ thuật xử lý nguồn nước nuôi, kỹ thuật chăm sóc và sinh sản cá, công thức thức ăn, kỹ thuật xử lý bệnh cá

15

Chuyển giao quy trình sản xuất giống cá Săn sắt bao gồm: kỹ thuật xử lý nguồn nước nuôi, kỹ thuật chăm sóc và sinh sản cá, công thức thức ăn, kỹ thuật xử lý bệnh cá

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HÓA, LÝ, VI SINH, GIÁM ĐỊNH BỆNH TRÊN TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ISO 17025:2005

- Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Diazinone, Aldrin, Chlopyrifos,Cypermethrin và Deltamethrin trong rau quả

- Dư lượng Chloramphenicol trong thủy sản

- Hàm lượng Phospho tổng số trong phân bón

- Hàm lượng Pb trong nước và nước thải

- Phát hiện Salmonella spp. trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

- Tổng số vi khuẩn hiếu khí trong thực phẩm

- Định lượng E.coli β-glucuronidase dương tính trong sản phẩm thực phẩm và thức ăn gia súc

- Phát hiện virus gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)

- Phát hiện virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)

- Phát hiện virus gây bệnh đầu vàng (YHV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (RT-PCR)…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO/IEC 17025:2005