Hoạt động chuyển giao

Chuyển giao quy trình sản xuất giống cá chép Nhật
30/05/2016 | 09:56 AM
Chuyển giao quy trình sản xuất giống cá chép Nhật: kỹ thuật xử lý nguồn nước nuôi, kỹ thuật chăm sóc và sinh sản cá, công thức thức ăn, kỹ thuật xử lý bệnh cá
Chuyển giao quy trình sản xuất giống cá dĩa
30/05/2016 | 09:49 AM
Chuyển giao quy trình sản xuất giống cá dĩa: kỹ thuật xử lý nguồn nước nuôi, kỹ thuật chăm sóc và sinh sản cá, công thức thức ăn, kỹ thuật xử lý bệnh cá
Quy trình nhân giống chuối Laba bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
30/05/2016 | 09:47 AM
Quy trình nhân giống chuối Laba bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật từ giai đoạn khử trùng mẫu đến giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh. Thao tác, kỹ thuật khử trùng mẫu. Thành phần môi trường tạo chồi, nhân chồi, tái sinh cây, tăng trưởng cây in vitro, huấn luyện cây con.
Quy trình nhân giống hoa lan bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
30/05/2016 | 09:46 AM
Quy trình nhân giống hoa lan bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật từ giai đoạn khử trùng mẫu đến giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh. Thao tác, kỹ thuật khử trùng mẫu. Thành phần môi trường tạo chồi, nhân chồi, tái sinh cây, tăng trưởng cây in vitro, huấn luyện cây con.
Chuyển giao quy trình trồng Nấm trong nhà màng dùng hệ thống tưới phun sương
30/05/2016 | 09:44 AM
Chuyển giao quy trình trồng Nấm trong nhà màng dùng hệ thống tưới phun sương gồm: kỹ thuật trồng, chăm sóc nấm đến khi thu hoạch sản phẩm
Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng hoa lan
30/05/2016 | 09:41 AM
Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng hoa lan gồm: tư vấn thiết kế xây dựng nhà lưới trồng lan, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, công thức phân bón, bảo vệ thực vật, …
Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng ớt cay trong điều kiện nhà màng dùng hệ thống tưới bón nhỏ giọt
30/05/2016 | 09:38 AM
Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng ớt cay trong điều kiện nhà màng dùng hệ thống tưới bón nhỏ giọt gồm: tư vấn thiết kế xây dựng nhà màng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, công thức phân bón, bảo vệ thực vật, xử lý giá thể,…
Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng dưa leo trong điều kiện nhà màng sử dụng hệ thống tưới bón nhỏ giọt
30/05/2016 | 09:29 AM
Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng dưa leo trong điều kiện nhà màng sử dụng hệ thống tưới bón nhỏ giọt gồm: kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, công thức phân bón, bảo vệ thực vật, xử lý giá thể từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch sản phẩm.
Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng cà chua bi trong điều kiện nhà màng sử dụng hệ thống tưới bón nhỏ giọt
30/05/2016 | 09:26 AM
Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng cà chua bi trong điều kiện nhà màng sử dụng hệ thống tưới bón nhỏ giọt gồm: tư vấn thiết kế xây dựng nhà màng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, công thức phân bón, bảo vệ thực vật, xử lý giá thể,…
Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng rau ăn lá trong điều kiện nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt
30/05/2016 | 09:23 AM
Chuyển giao qui trình kỹ thuật trồng rau ăn lá trong điều kiện nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt gồm: tư vấn thiết kế xây dựng nhà màng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, công thức phân bón, bảo vệ thực vật, xử lý giá thể,…
Tư vấn chuyển giao lắp đặt hệ thống và hướng dẫn kỹ thuật trồng rau thủy canh
20/05/2016 | 09:59 AM
Tư vấn chuyển giao lắp đặt hệ thống và hướng dẫn kỹ thuật trồng rau thủy canh gồm kệ trồng gắn tường, kệ trồng cây đứng,...
Chuyển giao mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng
16/04/2015 | 10:12 PM
Mô hình trồng dưa lưới của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM dựa trên những kết quả nghiên cứu của Trung tâm và kế thừa những thành tựu của thế giới về chế độ dinh dưỡng, kỹ thuật bấm ngọn, chế độ tưới, mật độ trồng, ...